Satyratorka

36 tekstów – auto­rem jest Sa­tyra­tor­ka.

Trzy­mane­mu na krótkiej smyczy bliżej do ug­ry­zienia właściciela. 

aforyzm dnia z 13 marca 2012 roku
zebrał 76 fiszek • 28 września 2011, 17:46

Sama sobie

Sa­ma siebie dobiłaś,
Sa­ma so­bie nóż wsadziłaś.
Głębo­ko w ser­cu nim grzebałaś,
Wszys­tkich wokół wyzabijałaś.
Ze swoją głupotą i bezdusznością,
Myślałaś że postępu­jesz ze słusznością.
Lecz Ty i cały świat się mylił,
Twój nóż go nie chybił.
On chciał pos­kro­mić twoją złość,
A Ty za­biłaś je­go miłość.
Te­raz nic już między wa­mi nie ma,
Uczu­cie całe poszło do nieba.
Będziesz płakać za tym co miałaś,
I za to że nap­ra­wić się to bałaś! 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 stycznia 2011, 13:50

On zacho­wuje się jak dziec­ko - po­wie­działa niep­rzer­wa­nie ma­lując kredkami. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 29 października 2010, 13:52

hipokryta

nie is­tniejesz rzeczą
chcesz jedno
bie­rzesz drugie
widzisz że oczy patrzą
te­mu ta­ki jesteś
kiedy sie­dzisz sam
sku­lony w pokoju
cicho łkasz
by nikt się nie przebudził
oprócz
twe­go praw­dzi­wego ja 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 września 2010, 19:34

***

ro­bimy so­bie na złość
nie pew­ni swych emocji
schodzi­my na dno
swoich włas­nych lęków

nie wiedząc co sie­dzi w naszych sercach
co zag­ry­za nasze umysły
dręcze­ni oba­wami
nie przetrwamy

za­bijając wszystko
razem
ko­piąc swój włas­ny grób
będziemy leżeć w nim wspólnie
na wieki wieków 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 września 2010, 20:30

Wy­lej uczu­cia i nie przyz­na­waj, że to Ty zro­biłeś tą plamę na moim ub­ra­niu, choć widziałam to na włas­ne oczy. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 9 września 2010, 17:25

***

kiedyś byłam bar­dziej wrażliwa,
każdy sze­lest zwra­cał uwagę,
a te­raz
głośny hałas, brzęczenie,
a ja głucha siedzę,
patrzę
i myślę, że zobaczę. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 września 2010, 23:00

Chciałabym rzy­gać z wy­siłku nad naszym uczuciem. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 3 września 2010, 16:20

***

nie mogę zasnąć
oczy czer­wo­ne
us­ta zamknięte
myślę? co z jutrem?
na­dal będziesz chciał za­cinać się na moich cierniach?
na­dal będziesz chciał się nakłuwać na mo­je kolce?
będziesz pragnął tej brud­niej czerwieni?

chce dot­knąć nieba
więc rosnę szybko
by­le gdzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 1 września 2010, 13:07

Złodziej serc nie pot­ra­fi miłować. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 sierpnia 2010, 12:06

Satyratorka

`Był jedynym widzem jakiego potrzebował. Zrobił coś, uznał to za piękne i był szczęśliwy. Doskonały samoograniczający się akt twórczy.`

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Satyratorka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność